KVKK Başvuru Formu

KVKK Başvuru Formu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

KAPSAMINDA

 VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, KVKK’nın 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. KVKK’nın 13. maddesinin 1.fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların;

· Kimlik teyidini sağlayacak bir belge ile birlikte ıslak imzalı başvuru formunun elden, veya noter aracılığı ile,

· 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak,

· Size ait olduğu önceden tarafımızca doğrulanmış veya sistemimize kayıtlı olan e-mail adresiniz kullanılarak,

· Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi usullerinden biri ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresDikkat Edilecekler
Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru formunun elden teslimi  Şirkete temsile yetkili kişilere teslim edilmelidir.
Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru formunun noter aracılığıyla posta yoluyla teslimi  Gönderinin üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır
  Elektronik posta yoluyla  [email protected]  Başvurunuzun geçerli kabul edilebilmesi için e-posta adresinizin tarafımıza önceden bildirilmiş olması veya sistemimizde zaten  kayıtlı olması gerekir.

Şirketimize iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebinizin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

  1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:
  1. Şirketimiz ile olan ilişkiniz:
Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Telefon No:  
E-Posta Adresi: 
Tebligat Adresi:   
  (   ) ÇalışanÇalıştığınız Dönem ve Biriminiz:    
  (   ) MüşteriSatış Faturası Bilgileriniz:    
(  ) Tedarikçi / Hizmet VerenŞirket adı ve Unvanınız:    
  (    ) ZiyaretçiZiyaret Zamanınız ve Görüştüğünüz Birim:    
  (    ) DiğerAçıklayınız:      

    3. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

                           

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

(  ) Tebligat adresime gönderilmesini istiyorum

(  ) E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(  ) KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak (kimlik, ehliyet gibi.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi:

(Kişisel Veri Sahibi)

Başvuru Tarihi :

İmza :